CombeeWorx

Handels- og leveringsbetingelser

Forretningsvilkår

Nedenstående handels- og leveringsbetingelser gælder for alle produkter fra CombeeWorx A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler.

 

Produkter

Produkter, som CombeeWorx A/S sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

Produkter, som CombeeWorx A/S sælger og leverer til kunden, er beregnet til det formål, der fremgår på etiketten på det enkelte produkt. CombeeWorx A/S er i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde CombeeWorx A/S, i det omfang CombeeWorx måtte ifalde ansvar over for tredjemand for sådant tab eller skade.

 

Bestilling

Lagervarer (Køb direkte på CombeeWorx webshop)

Varen, du ønsker at bestille, lægges i indkøbskurven ved at klikke på Læg i kurv ud for den pågældende varer. Ved at klikke Se varekurv kan du til enhver tid se hvilke varer, du har lagt i indkøbskurven samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge de varer, du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne/bestillingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.

 

Varer med specialmål

Vi sælger en række varer, hvor det er muligt at få tilpasset målene. Ønskes dette, skal du kontakte os på mail combeeworx@combeeworx.com eller telefon 81 10 41 21 inden bestilling.

 

BEMÆRK: Der er ingen fortrydelsesret på specialproducerede varer, og de kan ikke ændres eller annulleres, efter vi har modtaget ordreaccept. Derfor er det vigtigt, at ordren kontrolleres grundigt inden accept.

 

Pris

Alle priser i CombeeWorx A/S – på web-adressen http://www.combeeworx.com/ – er angivet i DKK. Prisen er angivet både ekskl. og inkl. moms men ekskl. fragtomkostninger.

CombeeWorx er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser.

Når du har valgt produkter, vil du i din produkt- og prisoversigt, inden du afgiver din endelige bestilling, kunne se prisen på fragten.

 

Betaling

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via:
– MasterCard
– VISA

Visa og mastercard

 

 

 

Sikker ehandel

CombeeWorx A/S benytter en professionel webshopløsning fra WooCommerce og Quickpay. Betalingssystemet lever op til alle de sikkerhedskrav, der er stillet og er godkendt og certificeret af Clearhaus.
Al kommunikation mellem Quickpay’s Betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, som udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem Quickpay’s Betalingssystem og Clearhaus’ betalingsserver.

 

Levering

Vi har levering i Danmark. Vi leverer ikke til Færøerne og Grønland. Der er gratis levering ved køb over kr. 800,- ekskl. moms. Levering under kr. 800,-  koster kr. 55,- ekskl. moms.

CombeeWorx A/S leverer alle solgte produkter i henhold til den leveringsform, der er valgt ved bestilling, og som fremgår af ordrebekræftelsen.

Levering vil ske på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen. Hvis vi forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer vi dig om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis CombeeWorx A/S undlader at levere produkter senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på højest 30 dage, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til CombeeWorx A/S. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Produkter, der ikke er lagerførte, eller skal fremstilles specielt til dig efter de mål, du har ønsket, har en længere leveringstid end lagerførte produkter. Leveringstidspunktet er altid kun et ca.-tidspunkt. Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse.

 

Forbehold: Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side, kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

Fragtskader eller andre skader

Fragtskade og evt. forkert antal varer skal meddeles til CombeeWorx A/S på e-mailen combeeworx@combeeworx.com, straks efter at leveringen har fundet sted. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader, det vil sige kontrollere, hvorvidt emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede, inden der kvitteres for modtagelse. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til os, kan den ikke senere gøres gældende. En reklamation skal angive en beskrivelse af, hvori manglen/skaden består samt vedlægge dokumentation herfor. Ved en berettiget og rettidig reklamation er CombeeWorx A/S berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg.

 

Fortrydelsesret

På købte varer er der 14 dages fortrydelsesret, og herefter 14 dage til at sende varen retur. Man kan godt fortryde et køb, selvom varen er blevet lettere brugt – dog kan varen ikke bruges, udover hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, udover hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik, bliver der lavet en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse bliver ikke tilbagebetalt. Læs mere på forbrugerombudsmanden.dk og forbrug.dk

 

Returnering af købt vare

Inden en vare returneres, bør du kontakte os enten via telefon eller mail. Dette skyldes, at vi ikke tager imod pakker uden forudgående aftale. Omkostninger vedrørende returnering afholdes udelukkende af køber selv. Det betyder, at pakker sendt til vores adresse på postopkrævning ikke bliver taget imod. Ved returnering bør returvaren sendes og pakkes forsvarligt. Returvarer som har lidt skade pga. mangelfuld emballering, kan medføre tab af returretten. Vi anbefaler derfor, at returnering sker ved genbrug af emballagen, som varen blev modtaget i. Så snart vi modtager en returvare og får tjekket, om alt er, som det skal være, tilbagefører vi hurtigst muligt det fakturerede beløb til din konto.

 

Reklamation

Som forbruger har du 24 måneders (12 mdr. for erhvervsdrivende) reklamationsret på varer købt hos CombeeWorx A/S. Det betyder, at såfremt varen havde en fejl, da du købte den, har du ret til at få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage, eller afslag i prisen. Reklamationsretten dækker ikke fejl, som er opstået i forbindelse med almindelig brug og slidtage. Ved forkert brug, uheld eller misbrug af den købte vare bortfalder reklamationsretten også. Såfremt der reklameres på en købt vare, som ikke fejler noget, vil varen blive sendt retur, og kunden vil blive opkrævet betaling for omemballering og forsendelse. Ved brug af reklamationsretten henvises til punktet ‘returnering af købt vare’.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse combeeworx@combeeworx.com.

 

Download som PDF her.